Kärnkompetens

Kärnkompetens

 

Vår kärnkompetens och tillika våra differentieringsfaktorer är automation, IT och personal. Denna kunskap har vi under många år byggt upp för att kunna hävda att vi kan leverera effektiva logistiklösningar utifrån varje unik verksamhets krav och förutsättningar. Vi anpassar såväl de fysiska som systemmässiga ramarna med målsättningen om att tillhandahålla den mest effektiva logistiklösningen för er och er bransch. Läs mer om våra kärnkompetenser längre ned.

Automation

Vi har genom flera större och mindre automationsprojekt samt drift av både små och stora automationsanläggningar, skapat oss stor kunskap och erfarenhet inom området.

Vi är en oberoende part som enbart agerar utifrån målsättningen om att den logistiklösning som vi erbjuder er, är det mest lämpade och effektiva alternativet på marknaden. Vi är genom våra värderingar bundna till att alltid sträva efter att vara det bästa alternativet för varje enskild kund.

Med Nowaste som logistikpartner eftersträvas alltid utveckling. Vi vågar tänka och skapa nytt för att ni ska ha logistiken som en konkurrensfördel. Logistiken får aldrig vara begränsande!

 

IT

 

Vi äger, anpassar och utvecklar våra system själva. Därav kan vi också skräddarsy dem efter era behov och önskemål.

Vi har under många års tid arbetat med att bygga upp och utforma våra IT-system till att vara flexibla, säkra och kraftfulla. Vår IT-avdelning består idag av 25 kompetenta och engagerade medarbetare som ständigt arbetar med att utveckla våra system till att bli än bättre. Vi kan genom integrationskonceptet mot vårt lagerhanteringssystem enkelt hantera alla tänkbara behov avseende den digitala kommunikationen. Med ett därtill skräddarsytt lagerhanteringssystem med anpassningar utifrån er verksamhets unika krav kan vi erbjuda den lösning som är den bästa för er.

Integrationsprojekten utföres alltid i nära relation till er som kravställare för att ni skall få den lösning som är bäst för er och för att ni skall känna er trygga i utförandet.

Personal

Vår personal är den viktigaste faktorn för vår fortsatt utveckling. Därför är samtliga medarbetare anställda i Nowaste vilket ger såväl medarbetarna som våra partners en ökad trygghet.

Genom att ständigt arbeta med att utveckla den interna kompetensen och den gemensamma värdegrunden skapar vi en styrka i våra medarbetare. Eftersom samtliga medarbetare är anställda i Nowaste och därmed strävar efter samma mål med samma värdegrund, kan vi garantera en hög kvalité på våra tjänster.

För att behålla en flexibel och effektiv kostnadsbild mot variationer i volym använder vi oss idag av två metoder. Den ena är att vi flyttar personal mellan våra enheter då behoven skiljer sig från dag till dag och säsong mot säsong. Som komplement till detta har vi även en pool av timanställda . Denna pool utgörs till större delen av logistikstudenter vid Lund Universitet, Campus Helsingborg. Genom att erbjuda studenterna arbete i praktiken kan vi bidra med ett större perspektiv till deras logistikutbilning.