Tjänster

Tjänster

Uppdraget börjar och slutar där ni säger att det gör. Alla processer och allt som sker där emellan ska ni känna er trygga med att vi har full kontroll och tar fullt ansvar för alla processer.

Läs mer om våra tjänster längre ned på sidan. Välkommen att kontakta oss!

Logistik

Inget uppdrag är för stort eller komplext. Vi tillhandahåller idag logistiklösningar för flera stora aktörer inom vitt skilda branscher och segment. 

Vi är en renodlad och oberoende tredjepartslogistiker med passion för det vi gör. Med ursprung från färskvarulogistik vet vi vad som krävs för att effektivisera och hela tiden utveckla logistiken.

Vi vågar utmana det konservativa och kan med vår kompetens och erfarenhet erbjuda logistiklösningar som skapar de logistiska förutsättningarna för er fortsatta tillväxt och utveckling. Logistiken får aldrig vara en begränsning för er.

En logistiklösning som vi sätter upp är alltid anpassad utifrån uppdraget. Det vi strävar efter är att er logistik skall bli en konkurrensfaktor! Ser vi möjligheten att öka effektiviteten ytterligare genom exempelvis automation, bygga om eller bygga nytt är det något vi gör för att säkerställa att den logistik vi levererar är den bästa.

Transport

 

Vi når dagligen drygt 600 orter i Sverige med egna linjer och är idag en stor transportköpare nationellt.

För att nå synergier för våra kunder och partners i transportleden tillhandahåller vi även transport- och distributionstjänster. Detta som ett stöd i att ytterligare effektivisera de logistiklösningar vi ombesörjer.

Vi är en oberoende transportköpare som enbart ser till ert bästa och arbetar idag med alla stora speditörer men även mindre lokala åkerier. Vårt fokus är att transportlösningen skall vara såväl kostnadseffektiv som av god kvalitet.

Analys

Vi utför även verksamhetsanalyser och kan verka som stöd för företag med viljan att driva logistiken i egen regi.

Verksamhetsanalys är något vi erbjuder och utför för aktörer som har en vilja om att driva logistiken i egen regi men är i behov av att utveckla och förbättra den. Vi tillsätter den eller de resurser som krävs för att leverera en konkret åtgärdsplan från ett logistiskt perspektiv och med vår erfarenhet och kompetens som grund.

Efter att analysen är presenterad behöver inte uppdraget ta slut. Vi är gärna en del i det fortsatta arbetet med implementation och genomförande av eventuella förändringar som er samarbetspartner.

Vår kärnkompetens

- Er styrka!