Våra tjänster

Logistik

Vi är mer än en leverantör av logistiktjänster. Vi vill ta rollen som kundens logistikavdelning.

Att vara kundens logistikavdelning innebär att vi arbetar nära kundens verksamhet och blir en partner i det dagliga arbetet. Det är grundläggande för att nå effektiva och konkreta lösningar som utvecklar kundens verksamhet och därmed gör dem mer konkurrenskraftiga.

Nowaste erbjuder den mest effektiva logistiklösningen anpassad utifrån din unika verksamhet. Det inkluderar nya IT-system, Nowastes egen personal och eventuellt en anpassad automationspark. Oavsett logistiklösning ska det vara kostnadseffektivt, till så få timmar som möjligt och med ett så grönt avtryck som möjligt.

IT

Nowaste äger och utvecklar samtliga system internt vilket innebär att IT-lösningar kan skräddarsys utifrån varje unik kund och dess unika behov.

Denna portfölj med system, för olika verksamheter, finns tillgängliga i vårt standardiserade utbud av IT-lösningar, tillsammans med.

Genom att bevara kompentensen internt kan vi eliminera ledtider till en extern part. Det gör att vi erbjuder automatiserade och kostnadseffektiva lösningar utan ledtider till våra kunder.

Några av våra befintliga system:
– VMS
– TA
– BI
– Orderportal
– Prishanteringsportal
– E-handelsportal
– E-Drop
– Integration
– Integration automationsutrustning
– Integration smalgångstruck

Analys/konsult

Om du driver logistiken i egen regi och är i behov av att utveckla och förbättra en eller flera delar i flödet.

Har ni upptäckt ett problem kring er logistik och behöver hjälp med att hitta specifika förbättringsåtgärder? Nowaste utför analyser på verksamheter likt ett konsultuppdrag, oberoende av bransch. Har ni för höga kostnader, eller är kranlagret trasigt? Oavsett hur ni behöver effektivisera er godshantering och/eller flöde så presenterar vi konkreta åtgärdsförslag. Därefter kan ni själva välja att genomföra effektiviseringen eller fortsätta implementeringen tillsammans med Nowaste Logistics.

Vår kärnkompetens

Personal

Nowaste har enbart egen personal vilket ger en hög flexibilitet och skalbarhet. Flertalet av våra medarbetare får möjlighet att arbeta på olika terminaler vilket gör att vi kan möta kunders varierade säsonger, oavsett volymer, och samtidigt utveckla och behålla kompetensen internt.

Men vi vill inte vara som vilken arbetsplats som helst. Vår målsättning är att varje medarbetare ska må bra och känna att de utvecklas hos oss. Därför startade vi konceptet, GROW – People and Culture. Anläggningen för GROW består av bolagets huvudkontor, ett stort vardagsrum (800 kvm2), vår utbildningsplattform och en fullt utrustad träningsanläggning med gym och en arena. Samtliga ytor är tillgängliga för alla medarbetare inklusive deras respektive, helt kostnadsfritt.

IT

Nowaste äger och utvecklar samtliga system internt vilket innebär att IT-lösningar kan skräddarsys utifrån varje unik kund och dess unika behov. Denna portfölj med system, för olika verksamheter, finns tillgängliga i vårt standardiserade utbud av IT-lösningar, tillsammans med.

Genom att bevara kompentensen internt kan vi eliminera ledtider till en extern part. Det gör att vi kan erbjuda automatiserade och kostnadseffektiva lösningar utan ledtider till våra kunder.

Automation

Nowaste har utvecklat och drivit automations-anläggningar sedan 2001. Det inledande uppdraget var ett automatiskt kranlager och första generationens plockrobot till vår egen verksamhet. Idag gör vi mer än att driva, underhålla, kalkylera och designa automationsanläggningar. Nowaste håller även i upphandlingar och avtalsskrivningar.

Vi kartlägger kundens behov för att välja den automationslösning som är mest lämpad för dennes unika verksamhet. Efter lång erfarenhet av automation besitter våra medarbetare ingående kunskap kring marknadens prissättning och utbud vilket gör att vi kan möjliggöra för den mest kostnadseffektiva lösningen till våra kunder.

FRÅN BESTÄLLNING TILL LEVERANS, TPL ÅT BJÖRN BORG

Följ e-handelresan från genomförd order till önskad hemleverans för kunden Björn Borg, på en av Nordens modernaste terminaler.

NY VICE VD FÖR NOWASTE LOGISTICS

Med mångårig erfarenhet inom logistik i ledande positioner blir Malin en nyckelspelare i Nowastes fortsatta resa mot att bli Sveriges ledande logistikföretag.

NOWASTE STÖDJER ÅRLIGEN ORGANISATIONEN GIVING PEOPLE

I samband årsskiftet så stödjer Nowaste Logistics årligen hjälporganisationen Giving People.Huvudkontoret
Landskronavägen 5
252 32 Helsingborg

Atria-terminalen
Basaltgatan 9
254 68 Helsingborg

Bolist-terminalen
Kapplöpningsgatan 8
252 30 Helsingborg

Coolstuff-terminalen
Makadamgatan 15
254 64 Helsingborg

Solutions
Porfyrgatan 1
254 68 Helsingborg

Huvudkontoret
Landskronavägen 5
252 32 Helsingborg

Atria-terminalen
Basaltgatan 9
254 68 Helsingborg

Bolist-terminalen
Kapplöpningsgatan 8
252 30 Helsingborg

Coolstuff-terminalen
Makadamgatan 15
254 64 Helsingborg

Everfresh-terminalen
Långebergavägen 190
256 69 Helsingborg

Trademax-terminalen
Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg

Trademax Tostarp
Mineralgatan 15
254 64 Helsingborg

Solutions
Porfyrgatan 1
254 68 Helsingborg

BROTHERS, Polarn O. Pyret, Björn Borg
Mineralgatan 17
254 64 Helsingborg

Everfresh-terminalen
Långebergavägen 190
256 69 Helsingborg

Trademax-terminalen
Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg

Trademax Tostarp
Mineralgatan 15
254 64 Helsingborg

BROTHERS, Polarn O. Pyret, Björn Borg
Mineralgatan 17
254 64 Helsingborg

Kontakta oss
info@nowaste.se
+46 (0)42 - 450 23 00


Nowaste Logistics AB
Landskronavägen 5B
252 32 Helsingborg

Kontakta oss
close slider