Nowaste förstärker ytterligare – välkomnar Henric Åkerberg som fastighetssamordnare

Nowaste förstärker ytterligare -

välkomnar Henric Åkerberg som fastighetssamordnare

I takt med att Nowaste Logistics växer som logistikaktör växer också antalet lager- och produktionsanläggningar. Idag finns Nowaste på tio adresser i nordväst Skåne och Köpenhamn med en samlad yta om närmare 160 000m2. Därav stärker nu Nowaste organisationen på fastighetssidan med Henric Åkerberg i rollen som fastighetssamordnare.

Henric kommer från Caverion Sverige AB, ett fastighetstekniskt företag, för vilka han arbetat för i drygt 28 år. Han började sin bana inom Caverion som servicetekniker och har på senare tid haft rollen som kundansvarig serviceledare. Detta har inneburit att Henric har arbetat mycket nära kunderna från entreprenörens sida, en roll som nu blir det motsatta.

 

Det blir mycket spännande att se det från beställarens ögon. Att gå från entreprenörens perspektiv till beställarens gör att jag har med mig insikter och erfarenheter som jag tror kommer komma väl till pass, säger Henric Åkerberg.

 

Som fastighetssamordnare hos Nowaste kommer Henric att främst verka som ett stöd för bolagets verksamheter, föra en nära dialog med de fastighetsägare som Nowaste samarbetar med, arbeta med avtalsvillkor och energifrågor. Det sistnämnda är av särskilt intresse då Nowaste har en uttalad ambition om att vara energieffektiva och driva utvecklingen mot bättre energinyttjade framåt.

 

- Det är en bra förstärkning för oss att få in Henric med all den erfarenhet han har och han kommer in i ett skede av stark expansion. Han kommer ingå i ett team som tillsammans ska arbeta med förvaltning och utveckling av såväl befintliga som framtida fastigheter, säger Lars-Göran Ring, fastighetsansvarige hos Nowaste.

- Jag har haft en jättebra resa och tid hos Caverion men kände att det var dags att prova något nytt och utmana mig själv. Att då få möjligheten att komma till Nowaste som är oerhört drivande i sin egen utveckling och få se bordet från beställarens sida känns väldigt spännande, menar Henric Åkerberg.

 

Henric börjar sin anställning den 24 september 2018 och är varmt välkommen till Nowaste Logistics.

 

Comments are closed.